Verhuizing en uw belastingen

Als u gaat verhuizen heeft dat gevolgen voor uw afvalstoffenheffing en rioolheffing. Als u uw verhuizing heeft doorgegeven regelen wij de rest.

U ontvangt een correctie van de belastingaanslag

  • Bij verhuizingen binnen De Fryske Marren verandert de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing niet.
  • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u een correctie aanslag over het gedeelte van het jaar dat u niet in De Fryske Marren woont.
  • Komt u vanuit een andere gemeente in De Fryske Marren wonen? Dan krijgt u een aanslag voor de resterende maanden van het jaar.

Hoe werkt de correctie aanslag?

U verhuist bijvoorbeeld op 24 mei naar een andere gemeente. U heeft een belastingaanslag ontvangen voor de riool- en afvalstoffenheffing voor het gehele jaar (12 maanden). Na correctie betaalt u voor vijf maanden (januari tot en met mei).

Voorbeeld

Bij een automatische incasso is het aanslagbedrag vóór correctie € 420. Dit wordt in 12 termijnen via incasso geïnd. Na correctie is het bedrag verlaagd naar € 280. Er is in totaal € 210 geïncasseerd (6 termijnen van € 35). U moet na correctie nog € 70 betalen. Dit bedrag van € 70 wordt in de resterende 6 termijnen van € 11,67 afgeschreven van uw bankrekening.