Verhuizen

Verhuizing en uw belastingen

Als u gaat verhuizen heeft dat gevolgen voor uw afvalstoffenheffing en rioolheffing. Als u uw verhuizing heeft doorgegeven regelen wij de rest.

U ontvangt een correctie van de belastingaanslag

Hoe werkt de correctie aanslag?

U verhuist bijvoorbeeld op 24 mei naar een andere gemeente. U heeft een belastingaanslag ontvangen voor de riool- en afvalstoffenheffing voor het gehele jaar (12 maanden). Na correctie betaalt u voor vijf maanden (januari tot en met mei).

Bij een automatische incasso is het aanslagbedrag vóór correctie is € 420,- en wordt in 8 termijnen via incasso geïnd. Na correctie is het bedrag verlaagd naar € 280,-. Er is in totaal € 210,- geïncasseerd (4 termijnen van € 52,50). U moet na correctie nog € 70,- betalen. Dit bedrag van € 70,- wordt in de resterende 4 termijnen van € 17,50 afgeschreven van uw bankrekening.