Eigen bijdrage betalen (Wmo)

In 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Maakt u gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u de eigen bijdrage voortaan per maand, in plaats van per 4 weken.   

In 2021 is de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent getrouwd of heeft een partner, en minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
  • De gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Facturen in delen betalen?

Wilt u de facturen liever in delen betalen? U kunt een betalingsregeling aanvragen bij het CAK, zodra u de facturen heeft ontvangen.

Meer weten over de Wmo in 2021? Op www.hetcak.nl/wmo2021 vindt u meer informatie en filmpjes met uitleg.

Heeft u nog vragen?

  • Over uw eigen bijdrage: u kunt contact opnemen met het CAK via www.hetcak.nl/contact of via telefoonnummer 0800 – 1925 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (gratis))
  • Over uw hulp of ondersteuning: U kunt contact opnemen met gemeente De Fryske Marren via telefoonnummer 14 05 14.