Voor zorgaanbieders

Het aangaan van een overeenkomst

Wij sluiten een overeenkomst af voor de duur van vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Als u daarna een nieuwe overeenkomst wilt, dient u opnieuw uw aanvraag in.

Regel uw overeenkomst

Om uw diensten op het gebied van Wmo en/of participatie aan te bieden stuurt u ons de volgende ondertekende documenten naar inkoopsociaaldomein@defryskemarren.nl:

AGB-code en IBAN

Wij hebben uw IBAN-nummer en uw AGB-code(s) nodig. De AGB-code is nodig voor het doorgeven van zaken aan het CAK.

Heeft u nog geen eigen AGB-code? Deze kunt u aanvragen via Vektis.

Vragen?

Heeft u vragen over het aangaan van een overeenkomst? Neem dan contact op via inkoopsociaaldomein@defryskemarren.nl of 14 05 14.

Te downloaden: