Ambities

Om in 2030 een duurzame gemeente te zijn moet er heel wat wat gebeuren. We hebben daarom vijf ambities geformuleerd.

Energie

In 2030 is gemeente De Fryske Marren niet afhankelijk van fossiele energiebronnen.

Groen

In 2030 is zowel de biodiversiteit als de hoeveelheid groen en natuur toegenomen.

Water

In 2030 heeft de gemeente een goed en sterk watersysteem, dat schoon, veilig en voldoende is.

Inwoner

In 2030 is elke kern actief op het gebied van duurzaamheid.

Kringloop

In 2030 is er in de gemeente veel kringloop en duurzaam gebruik van grondstoffen en materialen.

Duurzaamheidsvisie

De vijf ambities komen uit de Duurzaamheidsvisie 2030. Deze visie is vastgesteld op 31 oktober 2012 door de gemeenteraden van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân.

Top