Duurzaamheidsvisie

"We willen gebruik maken van de creativiteit en het leervermogen in de samenleving. Het gaat ons niet om het afpakken van kwaliteit, het gaat erom te zorgen dat toekomstige generaties straks een kwalitatief goed leven kunnen leiden."

Als gemeente zijn wij niet degene die aan de knoppen draait, dat zijn de maatschappelijke partijen. Onze rol is het inspireren (via deze visie) en het maximaal faciliteren van die maatschappelijke partners die uit zichzelf op weg willen naar een duurzaam 2030. We vertrekken vanuit de behoefte in het maatschappelijk veld en springen in, daar waar er maatschappelijke energie is. Daar waar partijen (instellingen, burgers en bedrijven) zelf de handen uit de mouwen willen steken met duurzaamheid.

De Duurzaamheidsvisie De Friese Meren 2013 - 2030 is vastgesteld op 31 oktober 2012 door de gemeenteraden van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân.

Te downloaden:

Zie ook:

Top