Energie

In 2030 zijn we op ons grondgebied - voor onze energievoorziening - onafhankelijk van fossiele energiebronnen.

De Fryske Marren is in 2030 een gemeente met zeer lage energiekosten voor de inwoners, bedrijven, scholen, non-profit organisaties en de gemeente zelf. Inwoners en organisaties wekken zelf energie op door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale energiebronnen. Deze bronnen zijn bijvoorbeeld zon, wind, aardwarmte en biomassa. De Fryske Marren beschikt over slimme logistieke systemen, waardoor er minder vervoersbewegingen nodig zijn. Auto's rijden op groen gas en elektriciteit.

Wat speelt er al?

De gasleidingen in de Zuidwesthoek van de provincie (de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân) zijn de komende tientallen jaren, vroeg of laat, allemaal aan vervanging toe. Maar is vervangen van de leidingen nog wenselijk? Er zijn immers genoeg alternatieven voor het opwekken van energie. De projectgroep Duurzame kernen kijkt de komende jaren samen met de kernen in de regio hoe ze energieneutraal kunnen worden. Dit project maakt deel uit van de Friese Energiestrategie, die in oktober 2017 is gepresenteerd.

Top