Groen

In 2030 is zowel de biodiversiteit als de hoeveelheid groen en natuur toegenomen.

De natuur is het herstellend vermogen van de aarde en werkt stressverlagend voor de mens. In 2030 is er daarom veel aandacht voor het behoud van groen en biodiversiteit in de regio. De gemeente faciliteert het natuurlijk spelen bij sport-, school- en zorgcomplexen. Bedrijventerreinen zijn groen (her)ingericht. Inwoners weten de natuur te herkennen, waardoor zij actief betrokken zijn bij het herstel van groen.

Wat speelt er al?

De gemeente houdt zich bezig met het opstellen van een nieuw maairegime voor plantsoenen en bermen in De Fryske Marren. Minder vaak maaien en naweiden met schapen hebben een positief effect op de biodiversiteit.

Top