Inwoner

In 2030 is elk dorp/kern actief op het gebied van duurzaamheid.

In De Fryske Marren bestaat in 2030 een levendige groene economie, waar iedereen aan meedoet. Deze komt vooral voort uit duurzame energieopwekking, water en hergebruik van grondstoffen. Bedrijven profileren zich stevig op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de kernen zijn allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De gemeente ondersteunt deze initiatieven.

Wat speelt er al?

Een initiatief dat in volle gang is, zijn de lokale energiecoöperaties. Inwoners slaan hiermee de handen ineen om energie op een duurzame manier op te wekken. Bijvoorbeeld door te investeren in zonne- of windenergie. Deze groene energie is dan voordelig in te kopen door leden van de coöperatie, oftewel de inwoners. Dit maakt de kernen zelfvoorzienend en veel minder afhankelijk.

Top