Kringloop

In 2030 is duurzaam grondstoffen-/materiaalgebruik en (locale) kringlopen gemeengoed, waarbij Cradle to Cradle een belangrijk uitgangspunt bij materiaalinzet/-gebruik is.

Het begrip 'afvalstof' kennen we in 2030 in De Fryske Marren niet meer. Het heeft plaatsgemaakt voor de term 'Cradle to Cradle' (C2C): de reststof van de ene onderneming is de grondstof voor de andere. Hiervoor werken bedrijven intensief met elkaar en de gemeente samen in een grondstoffenbank. Bij ver- en nieuwbouw van woningen en gebouwen worden zoveel mogelijk materialen gebruikt die aan het einde van hun levensduur meteen weer inzetbaar zijn.

Wat speelt er al?

Gemeente De Fryske Marren is sinds eind 2017 lid van Circulair Friesland. Dit is een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en andere organisaties, die zich actief willen inzetten voor een circulaire economie. In de gemeente loopt inmiddels het initiatief om biomassa om te zetten in compost. Dit is her te gebruiken voor land- en tuinbouw of als energiebron.

Top