Water

In 2030 hebben we een robuust watersysteem (een systeem dat met weinig ingrepen draaiende gehouden kan worden) dat schoon, veilig en voldoende is.

In het jaar 2030 is iedereen in gemeente De Fryske Marren zich bewust van het nut en de noodzaak van waterbesparing. Nieuwe woningen zijn zodanig ontworpen dat bewoners 25% minder drinkwater gebruiken. Waardevolle stoffen uit het (afval)water worden teruggewonnen en hergebruikt. Hevige regenval, als gevolg van klimaatverandering, is goed te bergen.

Wat speelt er al?

Er is een projectgroep opgezet om de thema's water en natuur op een mooie manier met elkaar te combineren. Deze groep gaat na wat er nodig is om grote hoeveelheden regenwater op te vangen. Een mogelijke optie is om een deel van het landschap in De Fryske Marren te gebruiken als waterbergingsgebied. Dit zou positieve effecten hebben op de plaatselijke natuurwaarden.

Top