Bij het busstation van Spannenburg staat sinds enkele tijd een zendmast van T-Mobile. Deze zendmast staat daar zonder vergunning en moet daarom worden verwijderd  door de eigenaar. Omdat de omgevingsvergunning voor legalisatie is afgewezen en de eigenaar tot op heden de mast niet heeft verwijderd, gaat het college over tot het opleggen van een dwangsom.

Geen kans op legalisatie

Het is gebruikelijk om bij het aantreffen van illegale bouwwerken eerst te kijken of het mogelijk is om de situatie alsnog te legaliseren. Na het aantreffen van de zendmast bij Spannenburg (Tjerkgaast) is daar ook naar gekeken. Het college is echter van mening dat een zendmast op deze locatie ongewenst is omdat de toren van Spannenburg de aangewezen locatie is voor het aanbrengen van zendmasten.  

Aan T-Mobile is daarom dringend verzocht om de zendmast te verwijderen van die locatie. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. 

T-Mobile geeft aan dat zij de mast daar tijdelijk hebben geplaatst als overbrugging naar een nieuwe zendmast in Sloten. Het college vindt dit niet genoeg reden om de illegale situatie te laten bestaan.

Dwangsom opgelegd

Om T-Mobile aan te sporen de mast te verwijderen, is een zogenaamde dwangsom opgelegd. Als de mast niet binnen drie weken is verwijderd, moet T-Mobile € 2.000,- per week dat de mast blijft staan betalen met een maximum van € 30.000,-.