In gemeente De Fryske Marren is deze zorg regionaal ingekocht. Op de pagina over dyslexiezorg kunt u informatie vinden over wat er gebeurt wanneer er een vermoeden is van dyslexie.

De diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar in het basisonderwijs, wordt door de gemeente vergoed.

Wat doet de school

  1. De school neemt het initiatief. Als zij het vermoeden hebben dat uw kind mogelijk dyslexie heeft, informeren ze u als ouders/verzorgers. Samen met u stellen ze een plan op. In dit plan legt de school vast welke ondersteuning zij kunnen en gaan bieden om het leesniveau van uw kind te verbeteren. Lukt het niet om het leesniveau te verbeteren en er is het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie dan nemen zij contact met u op en doen een voorstel voor de inschakeling van een dyslexiespecialist. Zij leggen dit vast in een dossier. Dit dossier wordt onder andere gebruikt door de dyslexiespecialist om goed te kunnen bepalen of er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.
  2. In overleg met u wordt een keuze gemaakt welke dyslexiespecialist wordt ingeschakeld.
  3. U of de school doet de aanmelding voor de vaststelling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Wat doet de dyslexiespecialist

  1. De dyslexiespecialist bepaalt aan de hand van een onderzoek en het schooldossier of er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Als hier sprake van is dan wordt er een plan opgesteld over de wijze waarop uw kind wordt begeleid in het omgaan met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.
  2. Als er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt de gemeente hierover geïnformeerd en worden de kosten van zowel het onderzoek en de begeleiding door de gemeente vergoed. Is er geen sprake van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie dan wordt alleen het onderzoek vergoed.

Wat doet de gemeente

  1. De gemeente vergoed de kosten van het onderzoek en de eventuele begeleiding. De kosten worden rechtstreeks vergoed aan de dyslexiespecialist.