Bart Driehuijs en Franke Willem Hoekstra houden zich dagelijks bezig met het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen in De Fryske Marren. ‘Groen is belangrijk’, stellen zij. ‘Het geeft de woonomgeving een gezicht, bevordert de leefbaarheid en heeft een positieve invloed op het milieu en de gezondheid.’

“Als je in onze gemeente om je heen kijkt, zie je veel groen. In het buitengebied wisselen bos, weide en water elkaar af en in de dorpen en wijken zijn allerlei groenvoorzieningen die de leefbaarheid en het welzijn in de buurt bevorderen”, begint Bart Driehuijs, boombeheerder en coördinator van het wijkbeheer in De Fryske Marren. “Het is belangrijk dat de openbare ruimte schoon en veilig is. Overhangende takken, doorschietende wortels of losliggende bladeren kunnen overlast veroorzaken. Als gemeente is het onze plicht om het groen in de openbare ruimte goed te verzorgen. Daarnaast willen we duurzaam omgaan met de natuur in ons gebied.”

Veel groene vingers

Het groenbeheer in De Fryske Marren gaat het hele jaar door. Het is de taak van Bart en Franke Willem om de organisatie en uitvoering van allerlei groenwerkzaamheden in goede banen te leiden. Bart: “De wijkteams - met ruim tachtig medewerkers in het hoogseizoen - verzorgen ál het groen in onze gemeente. Denk hierbij aan werkzaamheden langs de berm, in sloten en oevers en het onderhoud van gazons, parken, speeltuinen en begraafplaatsen. Daarnaast houden de teams zich bezig met het inrichten van groenvakken in de wijk, de aanleg van nieuwe paden, het rooien en (her)planten van bosschages en het bestrijden van ongewenste soorten, zoals de eikenprocessierups, berenklauw en Japanse duizendknop.”

Meer dan 52.000 bomen

“Ons werkterrein is erg groot”, gaat Franke Willem Hoekstra, technisch medewerker bij ruimtelijk beheer in De Fryske Marren, verder. “Vroeger stonden alle bomen, gewassen en groenvoorzieningen in ons gebied op de kaart, maar tegenwoordig is alles digitaal vastgelegd. Alle veranderingen die we buiten uitvoeren, houden we bij in ons beheerssysteem. Op die manier hebben we altijd de actuele gegevens bij de hand. En dat komt goed van pas als je bedenkt dat we meer dan tweeënvijftigduizend bomen in ons beheer hebben. Van elke boom houden we een paspoort bij met informatie over onder andere het soort boom en de groeicondities. Ook staat erin of een boom een monumentale status heeft. Om de drie jaar wordt elke boom door een deskundige gecontroleerd op kwaliteit, eventuele risico’s en gewenst onderhoud.”

Stimuleren van biodiversiteit

Naast het groenonderhoud zijn Bart en Franke Willem ook betrokken bij het maken van (nieuwe) beplantingsplannen. Franke Willem: “We besteden tegenwoordig veel aandacht aan de functie van bomen en planten in het straatbeeld. Behalve voor aankleding zorgen ze bijvoorbeeld ook voor beschutting en verkoeling. Daarnaast willen we de biodiversiteit in ons gebied stimuleren. Door verschillende bomen, planten en kruidensoorten te planten, die passen bij de natuurlijke leefruimte, versterk je de ecologische waarde in het gebied; dat trekt allerlei insecten en vogels aan. Niet onbelangrijk: biodiversiteit draagt ook bij aan het bestrijden van plagen, zoals die van de eikenprocessierups. Deze plaaggeesten zijn een lekkernij voor bijvoorbeeld koolmezen en de larven van sluipwespen. Dat werkt zo: vrouwtjeswespen leggen hun eitjes in het lichaam van de eikenprocessierups. Zodra de eitjes uitkomen, eten de sluipwesplarven hun gastheer op.”

Bewuste keuzes

Bart: “Als gemeente streven we naar een duurzame flora en fauna en maken we bewuste keuzes. Wanneer we een bosplantsoen verwijderen, planten we hetzelfde aantal bomen op een andere geschikte plek weer aan. Op die manier houden we het bomenaantal continu in balans. Om onkruid tegen te gaan, gebruiken we heet water in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook kiezen we steeds vaker voor groenstroken met vaste beplanting of een bloemrijke grasmat, om zo onkruidbestrijding beheersbaar maken. De bermen in het buitengebied maaien we nog maar twee keer per jaar, waardoor er veel meer inheemse kruiden en gewassen groeien. Verder vind je op verschillende plekken in De Fryske Marren schaapkuddes die de grasgebieden begrazen. Het zijn allemaal keuzes waarmee we het groen, maar óók het groenbeheer willen verduurzamen.”