Op deze pagina houden we u op de hoogte van de gemeentelijke financiën, zoals de Begroting, de Kadernota en de jaarcijfers.

Kadernota

In de Kadernota worden de financiële kaders voor de komende jaren vastgesteld. Het bevat onder andere de investeringen die de komende jaren worden gedaan.

Hier kunt u de Perspectiefnota 2021 downloaden.

Perspectiefnota 2021