Gaat u (ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen aanleggen of dempen? Of organiseert u een evenement in de openlucht? Dan moet u ervoor zorgen dat uw activiteiten niet schadelijk zijn voor beschermde dieren, planten en natuur.

Planten en dieren

Hoe u rekening houdt met beschermde planten en dieren is geregeld in de Flora- en faunawet.

Meer informatie en regelen

Meer leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen.

Beschermde natuur

Kunnen uw activiteiten schadelijk zijn voor de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied of een beschermd natuurmonument? Dan heeft u een natuurbeschermingswet-vergunning nodig.

Meer informatie en regelen

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Fryslân. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen.