Contact met de raad

Wanneer kunt u bijvoorbeeld bij de raad terecht?

  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid van de gemeente en de plannen;
  • Als u politieke aandacht wilt voor een probleem, plan of gebeurtenis;
  • Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid;
  • Als u algemene interesse heeft voor lokale politiek.

U kunt alle raadsleden ineens benaderen, maar bijvoorbeeld ook één of meerdere fracties via de fractievoorzitters. 9 fracties kunnen niet als raad als één geheel naar buiten treden. Iedere fractie vertegenwoordigt immers andere belangen. Het is daarom begrijpelijk dat u in sommige gevallen alleen contact zoekt met een bepaalde fractie of enkele fracties. Verder kunt u ook individuele raadsleden benaderen.

Uiteraard kunt u de raadsleden en/of fracties ook benaderen via de griffie. Dit kan telefonisch via 0513 - 239 030 of via e-mail. Het e-mailadres van de griffie is griffie@defryskemarren.nl (vergeet het woordje de niet).

Bezoekadres: Herema State 1, 8501 AA Joure
Postadres: Postbus 101, 8500 AC Joure

Een e-mail sturen

E-mail  E-mail de griffie

E-mail  E-mail alle fractievoorzitters (een kopie wordt naar de griffie gestuurd)

E-mail  E-mail alle raadsleden (een kopie wordt naar de griffie gestuurd)

Agenda  Gegevens raadsleden

 

Andere mogelijkheden

Er zijn ook nog andere mogelijkheden om in contact te komen met de raad.

Invloed op de raad

De gemeenteraad neemt besluiten die u kunnen raken. U kunt op diverse manieren proberen de raad te beïnvloeden.

De raad op pad

De gemeenteraad gaat regelmatig op bezoek bij dorpen, bedrijven etc.

Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Gast van de raad

Kom een kijkje nemen in de politieke keuken van De Fryske Marren! De raad biedt u de mogelijkheid om als speciale ‘Gast van de raad’ voor en tijdens de raadsvergadering een kijkje te nemen in de politieke keuken van De Fryske Marren.

Raadsinstrumenten

Gemeenteraadsleden kunnen verschillende instrumenten inzetten om hun taken uit te voeren.

Top