Rekenkamer

Onderzoeken

Hieronder vindt u de onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

Het Rekenkameronderzoek Evaluatie Participatiewet kunt u opvragen via info@defryskemarren.nl.

Rekenkameronderzoek Risicomanagement De Fryske Marren 2018 Downloaden
Rapportage Rekenkameronderzoek toezicht en handhaving op OOV De Fryske Marren Downloaden
Onderzoek naar beleid en uitvoering
van de Wmo2015 in 16 Friese gemeenten
Downloaden
Rapport Rekenkameronderzoek De Fryske Marren
Financiële ondersteuning van reguliere
sportbeoefening in De Fryske Marren
Downloaden
Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten: een complex samenspel
tussen cliënten, gemeenten en aanbieders
Downloaden
Onderzoek voorbereidings- en frictiekosten voor
gemeentelijke herindeling
Downloaden
Quick scan integriteitsbeleidDownloaden