Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en is rechtstreeks door de inwoners van De Fryske Marren gekozen. Om de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De raad vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid. Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college van burgemeester en wethouders te controleren. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Een wethouder kan geen lid van de gemeenteraad zijn.

Voorzitter

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester geen stemrecht.

Taken van de raad

De gemeenteraad is heeft drie belangrijke taken.

  • Ten eerste is het de taak van raadsleden om de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen. Daarom is het goed als raadsleden veel met inwoners praten – op bijeenkomsten, maar ook gewoon op straat. Dan horen ze wat er zoal leeft in de gemeente.
  • Ten tweede stelt de raad de grote lijnen vast voor het beleid van een gemeente. Raadsleden houden zich bezig met de vraag hoe de gemeente er over een aantal jaren uit zou moeten zien. Moet de gemeente bijvoorbeeld nog verder groeien? Moet de gemeente aantrekkelijker worden voor toeristen? Moeten er meer fietspaden komen?
  • Ten derde controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn bestuurstaken goed uitvoert. Past het beleid van het college binnen de lijnen die de raad heeft uitgezet? Doet het college waar de raad om heeft gevraagd? Om dat goed te kunnen beoordelen, moet het college verantwoording afleggen aan de raad.

Samenstelling gemeenteraad

Fred Veenstra

voorzitter

Te downloaden:

Jan van Zanden

Fractievoorzitter CDA

Baalder 18
8465 RP Oudehaske

Telefoon icoon

06-17146131

E-mail j.vanzanden.cda@defryskemarren.nl
Twitter logo niet bekend

Henk Alderse Baas

raadslid CDA

Klokmakkery 12
8501 ZS Joure

Telefoon icoon 0513 - 417 207
E-mail h.aldersebaas.cda@defryskemarren.nl
Twitter logo niet bekend

Te downloaden:

Roel Roelevink

raadslid CDA

Schorpioen 6a
8531 NT Lemmer

Telefoon icoon 06 83 89 83 13
E-mail r.roelevink.cda@defryskemarren.nl
Twitter logo niet bekend

Te downloaden:

Geeske Homma-Visser

Raadslid CDA

Sint Odulphusstraat 15
8574 SV Bakhuizen

Telefoon icoon

0514-850755

E-mail g.homma.cda@defryskemarren.nl
Twitter logo

Theo Nota

Raadslid CDA

Finkeburen 24
8521 NV Sint Nicolaasga

Telefoon icoon

0513-432150

E-mail t.nota.cda@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Ria Derks

raadslid CDA

Kooisloot 23
8538 RD Bantega

Telefoon icoon 0514 - 551 207
E-mail r.derks.cda@defryskemarren.nl
Twitter logo @RiaDerks1

Te downloaden:

Meine van Dijk

raadslid CDA

Trophornsterweg 2
8571 MX Harich

Telefoon icoon 0514 - 604 512
E-mail m.vandijk.cda@defryskemarren.nl
Twitter logo niet bekend

Te downloaden:

Geeske Holtrop - Hoekstra

raadslid CDA

Marwei 124B
8508 RH Delfstrahuizen
 

Telefoon icoon 0514-541267
E-mail g.holtrop.cda@defryskemarren.nl
Twitter logo

Jan Volbeda

Fractievoorzitter FNP

Aldewei 35
8582 KX Oudega

Telefoon icoon 0514 - 603 797
E-mail j.volbeda.fnp@defryskemarren.nl
Twitter logo @JanVolbeda

Te downloaden:

Gerda de Vries - Suierveld

Raadslid FNP

Geert Knolweg 57
8501 MJ Joure

Telefoon icoon 0513 - 416 614
E-mail g.devries.fnp@defryskemarren.nl
Twitter logo @gerdadevriesfnp

Te downloaden:

Jeltsje Piersma

raadslid FNP

Wissebuurt 37
8566 JM Nijemirdum

Telefoon icoon 0514 - 593 632
E-mail j.piersma.fnp@defryskemarren.nl
Twitter logo @JeltsjePiersma

Te downloaden:

Chris van Hes

Jochum Meester

raadslid FNP

Streek 122
8464 NH Sintjohannesga

Telefoon icoon 06 - 28053995
E-mail j.meester.fnp@defryskemarren.nl
Twitter logo @JochumMeester

Te downloaden:

Remboud van Iddekinge

raadslid FNP

YW van Dijkstraat 1a
8531 RA Lemmer

Telefoon icoon 06-11310960
E-mail r.vaniddekinge.fnp@defryskemarren.nl
Twitter logo RemboudvI

Te downloaden:

Janke de Vries

Raadslid FNP

Wielwei 51
8516 DE Doniaga

Telefoon icoon

0513-432292

E-mail j.devries.fnp@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Olaf Storms

Fractievoorzitter VVD

It Hoefizer 30
8561 GD  Balk

Telefoon icoon

0615 556 300

E-mail o.storms.vvd@defryskemarren.nl
Twitter logo @olafstorms

Te downloaden:

Joop Meinsma

Raadslid VVD

Tsjerk Hiddesstraat 2
8561 CR Balk

Telefoon icoon 0514 - 604 784
E-mail j.meinsma.vvd@defryskemarren.nl
Twitter logo @rjbjoop

Te downloaden:

Ivo de Wolff

Raadslid VVD

Dobbeleane 33
8521 KS Sint Nicolaasga

Telefoon icoon 06-54303744
E-mail i.dewolff.vvd@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Marc van Niekerk - Thie

raadslid VVD

Steenloper 27
8532 BK lemmer

Telefoon icoon

06-28979293

E-mail m.vanniekerk.vvd@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Wietze de Haan

Fractievoorzitter PvdA

Korte Streek 27
8531 JG Lemmer

Telefoon icoon 06-48142694
E-mail w.dehaan.pvda@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Ineke Swart - Jorna

raadslid PvdA

Roefke 23
8502 BV Joure

Telefoon icoon 0513-413723
E-mail i.swart.pvda@defryskemarren.nl
Twitter logo

Johan Dijkstra

raadslid PvdA

De Finne 66
8501 PD Joure

Telefoon icoon 0513 - 417 472
E-mail j.dijkstra.pvda@defryskemarren.nl
Twitter logo @Dijkstrajohan

Te downloaden:

Jur van Vegten

Raadslid PvdA

It Hoefizer 11
8561 GD Balk

Telefoon icoon 0514 - 603 112
E-mail j.vanvegten.pvda@defryskemarren.nl
Twitter logo @JurvanVegten

Te downloaden:

Matthijs Sikkes - van den Berg

fractievoorzitter GroenLinks

Kerkstraat 7
8521 JV Sint Nicolaasga

Telefoon icoon 0513 - 850 203
E-mail m.sikkes.gl@defryskemarren.nl
Twitter logo @mvdberg1987

Te downloaden:

Anne Merkuur

Raadslid GroenLinks

Wiidswâl 37
8465 PS Oudehaske

Telefoon icoon 06 11 62 42 52
E-mail a.merkuur.gl@defryskemarren.nl
Twitter logo @AnneMercuur

Te downloaden:

Susanne van Dijk

Commissielid GroenLinks

Gerben Bootsmastraat 37
8531 EN Lemmer

Telefoon icoon 06-41233639
E-mail s.vandijk.gl@defryskemarren.nl
Twitter logo

Jeannet Speelman-Drees

fractievoorzitter D66 De Fryske Marren

It Reidlân 13
8502 CE Joure

Telefoon icoon 06 - 12890601
E-mail j.speelman.d66@defryskemarren.nl
Twitter logo @JeannetDrees

Te downloaden:

Annemiek Vonk

raadslid D66 De Fryske Marren

Jousterweg 10
8466 RE Nijehaske

Telefoon icoon 06-51568141
E-mail a.vonk.d66@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Jeen Postma

Commissielid D66

Pollux 53
8531 NW Lemmer

Telefoon icoon

06-57845623

E-mail j.postma.d66@defryskemarren.nl
Twitter logo niet bekend

Rinze Visser

fractievoorzitter NCPN

Kof 8
8531 AT Lemmer

Telefoon icoon 0514 - 562 563
E-mail r.visser.ncpn@defryskemarren.nl
Twitter logo niet bekend

Te downloaden:

Sake Barelds

Raadslid NCPN

Polderdijk 36
8531 EZ Lemmer

Telefoon icoon 0514 - 565 001
E-mail s.barelds.ncpn@defryskemarren.nl
Twitter logo niet bekend

Sytze Holtrop

fractievoorzitter CU

De Hofcamp 5
8501 PV Joure

Telefoon icoon 0513 - 542 845
E-mail s.holtrop.cu@defryskemarren.nl
Twitter logo @SytzeHoltrop

Te downloaden:

Arjan Dieters

commissielid CU

HageDoornhôf 7
8531 ZG Lemmer

Telefoon icoon 06-40886370
E-mail a.dieters.cu@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Theo Struijs

Commissielid CU

Scheen 95
8501 HD Joure

Telefoon icoon

0513-785954

E-mail t.struijs.cu@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Gerard ten Boom

Fractievoorzitter Burgerpartij DFM

Boeijer 40
8501 RM Joure

Telefoon icoon

0513-419012

E-mail g.tenboom.bpdfm@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Sipko Sikkes

Commissielid Burgerpartij DFM

Jan Jurjenssingel 7
8564 HB Ruigahuizen

Telefoon icoon

0514-601115

E-mail s.sikkes.bpdfm@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Henk Kok

Commissielid Burgerpartij DFM

Woonschepenhaven 9
8531 LT Lemmer

Telefoon icoon 06-37293649
E-mail h.kok.bpdfm@defryskemarren.nl
Twitter logo

Te downloaden:

Heleen van Dijk - Beekman

griffier

Telefoon icoon 0513 - 239 030
E-mail h.vandijk@defryskemarren.nl

Top