Vergaderingen

Ga naar de webcast Actueel

Gemeenteraadsvergaderingen worden maandelijks gehouden en zijn openbaar. De agenda wordt ruim van tevoren bekend gemaakt via onder andere deze website. Om de agenda's van de raads- en commissievergaderingen in te zien, gebruikt u de blauwe knop hiernaast "vergadering live volgen of terugkijken"

Tijdens de vergaderingen worden in de raadszaal beeld- en geluidsopnamen gemaakt.
Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

U kunt zich ook aanmelden als "Gast van de raad"
Voorstellen worden alleen aangenomen als de meerderheid van de raad voor het voorstel stemt. In de besluitenlijsten vindt u de besluiten die zijn genomen door de raad.

Naast de raadsvergadering heeft de raad drie raadscommissies ingesteld, de commissies bestuur, samenleving en ruimte.  Deze raadscommissies bereiden de besluitvorming in de raad voor en voeren overleg met het college van B&W. Burgemeester en de wethouders zijn geen lid van een raadscommissie, maar een raadscommissie kan de burgemeester en collegeleden wel vragen om aan het overleg deel te nemen. In de adviezenlijsten kunt u de adviezen van de commissies terugvinden.
U heeft als inwoner gelegenheid in te spreken over op de commissieagenda vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering melden bij de griffie via 0513 – 239 030 of griffie@defryskemarren.nl 
Er worden van u als inspreker beeld- en geluidsopnamen gemaakt.

De aanvangstijd van de vergaderingen is 19:30 uur.

Gemeenteraad digitaal

Speciale app iBabs-pro
De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Die app heet iBabs-pro. Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar. De app is te downloaden via de appstore, windows store en google play. Inloggen: site: dfm, emailadres: burger, wachtwoord: burger.

De mogelijkheden van de app:

  • Openbare stukken van raads- en commissievergaderingen inzien.
  • Videofragmenten van raads- en commissievergaderingen bekijken. Dit kan zelfs per agendapunt; u hoeft dus niet het hele vergadering door te kijken. Ga naar het agendapunt waar u meer over wilt weten en daar krijgt u de videopname van te zien.
  • Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf januari 2014.

Aankondiging vergaderingen via de mail
U kunt een melding ontvangen van de komende commissie- of raadsvergadering. U ontvangt dan een mail met daarin een link naar de gepubliceerde vergaderingen op onze website. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar griffie@defryskemarren.nl.

Alle vergaderingen vanaf 2014 terugkijken

Vergaderingen 2018

Hieronder ziet u een overzicht van de vergaderingen in deze maand. De agenda's van de commissievergaderingen en de raadsvergadering vindt u als u op het icoontje naast de vergadering klikt of via de blauwe "vergadering live volgen of terugkijken"
De agenda's worden gepubliceerd zoals hieronder is vermeld op het "Overzicht vergaderingen 2018"
Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Joure, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen.
De aanvangstijd van de vergaderingen is 19.30 uur.

Overzicht vergaderingen 2018

Oktober 2018

datum aanvang vergadering opmerking
1 oktober 19.30 uur fractievergaderingen neem contact op met de fracties
8 oktober 19.30 uur commissie bestuur
9 oktober 19.30 uur commissie samenleving
10 oktober 19.30 uur commissie ruimte
15 oktober 19.30 uur fractievergaderingen neem contact op met de fracties
17 oktober 19:30 uur commissie raadsbreed
29 oktober 19:30 uur fractievergadering neem contact op met de fracties

31 oktober

19.30 uur

raadsvergadering

 (klik op het icoontje om de agenda te openen)

Top