De Grietenijdijk tussen Lemmer en Schoterzijl wordt binnenkort aangepakt. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor alle verkeer gefaseerd, uitgezonderd bestemmingsverkeer, gestremd. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden, de planning en de tijdelijke omleidingsroute.

Planning en omleidingsroute

De werkzaamheden aan de Grietenijdijk beginnen op 6 april om 06.00 / 07.00 uur en duren tot en met 16 juli om 18.00 uur. Er wordt gestart met de werkzaamheden vanuit Lemmer richting Schoterzijl. In deze periode is de weg gefaseerd gestremd voor alle weggebruikers. Om overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in drie fasen uit.

  • Fase 1: van 6 april tot en met 30 april. Vanaf de kruising Pasveer-Grietenijdijk tot en met de kruising Grietenijdijk-Otterweg.
  • Fase 2: van 3 mei tot en met 11 juni. Vanaf de kruising Grietenijdijk-Otterweg tot en met de kruising Grietenijdijk-Buitendijksveld.
  • Fase 3: van 14 juni tot en met 16 juli. Vanaf de kruising Grietenijdijk-Buitendijksveld tot de kruising Grietenijdijk-Schoterdijk.


Er wordt per fase een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. U kunt daarvoor de omleidingsborden volgen.

Werkzaamheden

Tijdens de wegwerkzaamheden frezen we het oude asfalt eruit en komt er nieuw asfalt voor in de plaats. Daarnaast wordt er bermverharding, bestaande uit een betonrand van circa 60 cm, aan de lage zijde van de weg aangebracht. Aan de dijkzijde brengen wij drainage aan, zodat regenwater niet op het wegdek blijft liggen. De planning is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.  

Vragen?

  • Voor vragen aan gemeente De Fryske Marren kunt u contact opnemen met Hendrik van der Veer, directievoerder, via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail.
  • Voor vragen aan de uitvoerder kunt u contact opnemen met R. Nekeman, projectleider Schagen Infra B.V., via telefoonnummer 06 82 64 69 08 of via e-mail: r.nekeman@schageninfra.nl.