Uit onderzoek blijkt dat groen een positief effect heeft op de gezondheid en het gezonder ouder worden. Zo helpt groen mee aan het herstel van stress, het tegengaan van depressies en angststoornissen en draagt het bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Je kunt er spelen, wandelen, fietsen, sporten, de hond uitlaten of picknicken. Groene schoolomgevingen nodigen uit tot meer bewegen en betere schoolprestaties. En op groene schoolpleinen wordt minder gepest. Groen zet aan tot sociaal contact en kan stimuleren tot bewegen.

Wat doen wij om de gezondheid te bevorderen?

Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk kunnen bewegen in het openbaar groen. Daarom zorgen wij voor voldoende van dit soort plekken en zorgen we dat deze ruimte goed wordt onderhouden. Ook wordt er gekeken om het groen in de openbare ruimte zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, zodat er als het ware een ‘groen netwerk’ ontstaat. Verder wordt er geprobeerd om meer openbaar groen binnen de gemeente te krijgen. Op die manier is er voor iedereen genoeg en hoeven er geen grote afstanden afgelegd te worden voor het openbaar groen.