Het is tijd voor een nieuwe groenvisie met nieuwe inzichten en een visie met input vanuit onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Samen met hen hebben we een nieuwe groenvisie geschreven. Waarin het groener maken van de openbare ruimte, het versterken van de ecologische structuur en de aanpassing aan het klimaat terugkomt. De nieuwe groenvisie wordt in 2021 door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd.