De Haulsterweg in Haskerhorne wordt aangepakt. Nu het Knooppunt Joure klaar is en het extra verkeer niet meer door het dorp gaat, kunnen we daarmee aan de slag. En daarbij kunnen we uw inbreng goed gebruiken.

Waarom een herinrichting?

Er zijn veel aanleidingen de herinrichting op te pakken. Zo zijn de trottoirs in slechte staat, is er extra onderhoud aan het groen nodig en moet de inrichting van de weg beter passend worden voor het huidige gebruik. We hebben het over de Haulsterweg vanaf de komgrens tot en met het kruispunt bij de kerk. Onderaan deze tekst kunt u een plattegrond van het plangebied downloaden.

Haskerhorne - kruising

Uw ervaringen

Tijdens de inloopbijeenkomst in juli 2019, georganiseerd door gemeente De Fryske Marren en Dorpsbelang Haskerhorne, kon u uw ervaringen met de weg met ons delen. Deze ervaringen hebben we meegenomen naar de tekentafel en verwerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp Haulsterweg kunt u downloaden onderaan deze tekst. Het voorlopig ontwerp heeft van 27 januari 2020 vier weken ter inzage gelegen. Reageren kan niet meer. De ter inzage termijn is verstreken.

Meer informatie

Op deze pagina zullen we tijdens het project meer informatie plaatsen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met projectleider Fiona Carpentier.

Te downloaden: