Wij sluiten een overeenkomst af voor de duur van vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Als u daarna een nieuwe overeenkomst wilt, dient u opnieuw uw aanvraag in.

Regel uw overeenkomst

Om uw diensten op het gebied van Wmo en/of participatie aan te bieden stuurt u ons de volgende ondertekende documenten naar inkoopsociaaldomein@defryskemarren.nl:

  • Relationele overeenkomst Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet;
  • Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning Wmo 2015;
  • Uniform Europees aanbestedingsdocument;
  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
  • Inzicht in de producten die u kunt leveren;
  • Het kwaliteitssysteem wat u gebruikt;
  • AGB-code en IBAN.

AGB-code en IBAN

Wij hebben uw IBAN-nummer en uw AGB-code(s) nodig. De AGB-code is nodig voor het doorgeven van zaken aan het CAK.

  • Bij de AGB-code geeft u aan op welke locatie/deel organisatie de AGB-code betrekking heeft.
  • Maar ook de check met de huidige verstrekte gegevens door Vektis en CAK.

Heeft u nog geen eigen AGB-code? Deze kunt u aanvragen via Vektis.

Vragen?

Heeft u vragen over het aangaan van een overeenkomst? Neem dan contact op via inkoopsociaaldomein@defryskemarren.nl of 14 05 14.