We zien dat er veel oude bomen in park Heremastate in Joure aan het afsterven zijn. Bij de vijver achterin het park staan twee prachtige grote rode beukenbomen die het erg moeilijk hebben. De toppen hiervan zijn aan het afsterven. Een externe deskundige heeft de situatie ter plekke bekeken en heeft geconcludeerd dat er sprake is van een (te) hoge waterstand in het park.

Waterpeil met 25 centimeter verlaagd

Daarom hebben we allereerst drie peilbuizen in de bodem geplaatst, om te kijken hoe hoog het water feitelijk staat en hoe het reageert op regenwater. Het grondwater blijkt op bepaalde punten hoger te staan dan op andere punten. De conclusie is dat de waterstand voor de groei van de bomen in het park over het algemeen te hoog staat.

Om de waterstand naar beneden te krijgen, hebben we het waterpeil van de (grote) vijver daarom met 25 centimeter verlaagd. Dit doen we om te meten wat het precies met de hoge waterstand doet. Dit najaar worden de meetgegevens bekeken, zodat we kunnen bepalen wat een goede waterstand is én of we de huidige bomen op deze manier nog kunnen redden.

Meer bomen in park hebben het zwaar

Ook langs de vijverrand, aan de kant van de Harddraversweg, zijn in het verleden al een aantal grote eikenbomen afgestorven. Links achterin het park, bij het bruggetje, staat een grote dode eikenboom die we een aantal jaren geleden fors hebben ingekort (gekandelaberd) voor de veiligheid nadat hij is afgestorven.

Bomenonderhoud

Alle bomen in de gemeente worden gecontroleerd op hun veiligheid en gezondheid. Meer informatie over ons bomenonderhoud vindt u op de webpagina ‘Bomenonderhoud in gemeente De Fryske Marren’