Aan de kademuren langs de Luts in Balk zijn de afgelopen periode verschillende onderzoeken uitgevoerd. Conclusie hiervan is dat een deel van de kademuur langs de Raadhuisstraat vervangen moet worden en dat er op korte termijn herstelmaatregelen nodig zijn aan de kademuur langs de Van Swinderenstraat, bij de Teernstrabrug. Antea Group gaat de renovatie voor ons uitvoeren.

Op dinsdagavond 11 december informeren gemeente en Antea u over de aanpak van de renovatie. Belangstellenden zijn van harte welkom in de vergaderzaal van cafetaria De Balk, Lytse Side 10-12, van 20.00 tot 21.30 uur. 

Herstelwerkzaamheden

Tijdens de inloopavond informeren we u samen met Antea over de eerste herstelmaatregelen (fase 1), die zoals het nu staat in januari 2019 plaatsvinden. De planning hiervan gaat in overleg met de winkeliersvereniging en Plaatselijk Belang Balk Vooruit. Waarschijnlijk zal alleen de Van Swinderenstraat tijdelijk gestremd zijn. Deze werkzaamheden bestaan uit het herstellen van een aantal verankeringen, daarnaast worden ontbrekende stenen in de kademuur opnieuw ingemetseld.

Vervanging deel kademuur

Aan de kant van de Raadhuisstraat moet een deel van de kademuur volledig worden vervangen. Het gaat hierbij om de kademuur tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug (zie kaartje). Deze vervanging (fase 2) vindt plaats in 2020 en bereiden we in 2019 voor. Ook hierover willen we u op 11 december graag informeren. Direct omwonenden hebben een aparte uitnodiging ontvangen.

Historische uitstraling kademuur en bomen

De renovatie (fase 2) is nu in voorbereiding. Bij de aanpak houden we rekening met een aantal uitgangspunten zoals de breedte van de Luts, het belang van de (deels monumentale) bomen en het historische beeld van de Luts en de kademuur. De renovatiemethode en de uitgangspunten zijn besproken met plaatselijk belang Balk Vooruit en met de winkeliersvereniging; deze bespreken we ook graag met u. Natuurlijk is er ook ruimte voor opmerkingen en vragen.

Te downloaden: