In Balk komen vandaag de eerste knotlindes weer terug op hun plek langs de Lutskade. In februari 2020 zijn de kenmerkende bomen tijdelijk verplaatst vanwege de renovatie van de historische kademuur. Inmiddels is een deel van de renovatie afgerond en is het tijd om de 31 bomen weer terug te plaatsen. Wethouder Irona Groeneveld van onze gemeente en Piet Heslinga van Jansma Drachten hielpen een handje mee bij de eerste boom, die om 9 uur weer op haar plek stond.

De bomen zijn een belangrijk onderdeel van het project: samen met de kademuur zijn de knotlindes langs de Luts beeldbepalend voor Balk. Aansluitend begint aannemer Jansma ook met het aanbrengen van de definitieve bestrating.

Lees ook: