Dagelijks rijden er ongeveer 50 taxi’s heen en weer binnen en buiten de gemeentegrenzen naar 44 verschillende scholen. Uw kind kan gebruik maken van een centrale opstapplaats.

Gebruik van centrale opstapplaatsen

Uw kind kan gebruik maken van een centrale opstapplaats. Binnen een straal van twee kilometer vanaf uw woonadres is er in principe een opstapplaats.

Waar zijn de opstapplaatsen?

In het overzicht van de centrale opstapplaatsen vindt u alle opstapplaatsen voor het leerlingenvervoer.

Afspraken met de taxivervoerder

De chauffeur van de taxi komt voor de start van het nieuwe schooljaar bij u langs om kennis te maken. U spreekt met de chauffeur af hoe laat uw kind op de opstapplaats moet staan en hoe laat hij of zij weer daar wordt afgezet. U bent zelf verantwoordelijk voor uw kind. U houdt dus toezicht tot uw zoon of dochter in de taxi zit. U zorgt er ook voor dat u op de afgesproken tijd weer op de opstapplaats bent om uw kind op te halen. Als u uw kind liever naar een andere opstapplaats brengt dan die bij u in de buurt, dan kunt u dit met de taxivervoerder bespreken.

Wanneer hoeft uw kind geen gebruik te maken van de opstapplaatsen?

Natuurlijk wordt er rekening gehouden met leerlingen die rolstoel gebonden zijn of op basis van een onafhankelijk medisch advies echt niet in staat zijn naar een opstapplaats te komen. In de onderstaande situaties wordt uw kind van huis opgehaald en weer thuisgebracht:

  • Als uw kind naar de school Lyndensteijn in Beetsterzwaag gaat;
  • Als uw kind in een instelling (bijvoorbeeld Maeykehiem of op een locatie van de J.P. van den Bentstichting) woont; 
  • Als u in het buitengebied van onze gemeente woont en er geen opstapplaats binnen de twee kilometer in de buurt is;
  • Als uw kind ernstig beperkt is en daarom niet kan worden vervoerd naar een opstapplaats. Dit geldt als er sprake is van bijvoorbeeld angststoornissen of epilepsie. Als het nodig is vragen wij u om extra informatie. Het is ook mogelijk dat uw kind wordt aangemeld voor verder onderzoek. Een andere mogelijkheid is dat een medewerker van het sociaal wijkteam in uw regio wordt gevraagd om een advies over uw situatie uit te brengen.