Vanwege de wettelijke bescherming van roekennesten worden de werkzaamheden in de laatste fase tijdelijk stopgezet. De afgelopen tijd is het gedeelte vanaf het kruispunt Parkstraat tot en met de kruising met de Markerstraat heringericht. Bij het laatste gedeelte van de werkzaamheden moeten we rekening houden met de wettelijke bescherming van de aanwezige roekennesten. Dit leidt tot een tijdelijke stop van de werkzaamheden.

Broedperiode

De broedperiode loopt tot en met juli, dus na juli mogen de bomen worden gerooid, als er geen broedende roeken meer inzitten. Vanwege de hinder die werkzaamheden met zich mee brengen willen we geen werkzaamheden in de piek van het toeristische seizoen uitvoeren. De huidige werkzaamheden ronden we daarom goed af en maken in september het laatste gedeelte af.

Weg weer open voor verkeer

Als de huidige werkzaamheden afgerond zijn kan de bus weer van de route door de Straatweg gebruik maken. In september wordt bij het afmaken van het werk de weg weer tijdelijk afgesloten. De bus maakt dan ook weer gebruik van de omleidingsroute.


In september 2022 worden de werkzaamheden weer hervat en is de Straatweg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Omleiding

Een omleiding via de rondweg wordt met borden aangegeven.

Busverbindingen

De buslijnen 42 en 47 van Arriva kunnen door de stremming niet door de Parkstraat. De haltes ter hoogte van de Pampusstraat en Urkerstraat komen te vervallen. Hiervoor komen de haltes Frieslandpark en Busstation Lemmer in de plaats.

Route lijn 42 richting Sneek

  • Busstation Lemmer
  • Rondweg
  • Brekkenweg
  • Melkweg
  • Straatweg

Route lijn 47 richting Balk

  • Busstation lemmer
  • Rondweg
  • Plattedijk

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W. Kooistra via telefoonnummer 06 51 40 73 86 of Haije Loonstra van gemeente De Fryske Marren via telefoonnummer 14 05 14.