Welke maatregelen het kabinet heeft genomen leest u op deze pagina.

Maatregelen van het kabinet

Welke maatregelen het kabinet heeft genomen leest u op de website van Rijksoverheid.

Avondklok

In heel Nederland geldt tot 28 april 04.30 een avondklok. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Rijksoverheid.

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Meer informatie hierover op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen

Voor iedereen geldt:

  • was vaak uw handen;
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
  • schud geen handen;
  • houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
  • werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
  • draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV;
  • in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Bent u ziek?

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid?

Neem dan contact op met uw eigen huisarts of met de afdeling Infectieziekten van GGD Fryslân via: 088 - 22 99 222 (bereikbaar tijdens kantooruren).

Testen

Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Bel voor een afspraak met 0800 - 1202

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heeft u andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800 - 1351.

Let op: Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd? Bel uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Voor meer informatie over het coronavirus

Vragen over het coronavirus? Hier kunt u meer informatie krijgen: