Ook in onze gemeente zijn veel mantelzorgers actief. De gemeente hecht hier veel waarde aan. Wij willen de mantelzorgers daarom zo veel mogelijk informeren, voorlichten en ondersteunen. Sociaal Werk De Kear, de mantelzorgmakelaar en ook het sociaal wijkteam werken zoveel mogelijk samen om de informatievoorziening, voorlichting en ondersteuning van mantelzorgers zo goed mogelijk te regelen. Op deze pagina leest u hoe u met hen in contact kunt komen.

Sociaal Werk De Kear voor vrijwillige inzet, en regelhulp

Mantelzorg Informatie Punt (MIP! De Fryske Marren)

MIP! De Fryske Marren is dé plek voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van mantelzorg. Voor mantelzorgers van alle leeftijden en vrijwilligers/professionals uit alle sectoren.

Contactpersonen zijn: Annieck Bos  06 51 30 64 21) en Francien Bekius 06 51 29 11 63) mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl

Sociaal Werk De Kear biedt verschillende vormen van ondersteuning aan mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het beantwoorden van uw vragen of het verstrekken van informatie over mantelzorg;
  • het bieden van een luisterend oor door middel van een persoonlijk gesprek;
  • het doorverwijzen, met behulp van een sociale kaart, naar de vele organisaties die u verder kunnen helpen;
  • de organisatie van contactmomenten met andere mantelzorgers, soms met een inhoudelijk karakter en een andere keer puur voor onderling contact en ontspanning;
  • bemiddeling naar praktische ondersteuning vanuit vrijwilligers(organisaties).

Informatie over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning kunt u vinden op de website www.sociaalwerkdekear.nl.

 

De Mantelzorgmakelaar

In Nederland zorgen elke dag ruim 2,6 miljoen mensen voor een chronisch zieke partner, een zorgintensief kind of een hulpbehoevende ouder. Door het vele regelwerk dat bij de zorg komt kijken, hebben mantelzorgers vaak minder tijd voor zichzelf. Het probleem is ook dat men vaak niet weet wat er allemaal mogelijk is of waar hij of zij hulp of ondersteuning kan aanvragen (Wmo, CIZ, Zorgverzekeraar).

Gemeente De Fryske Marren heeft daarom afspraken gemaakt met mantelzorgmakelaar Nienke Boekhout. Zij kan helpen uw vragen te beantwoorden, de juiste weg te bewandelen en de balans terug te vinden tussen werk en zorg. Als mantelzorgmakelaar heeft Nienke Boekhout uitgebreide kennis op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en financiën. Zij adviseert en ondersteunt beroepsmatig bij regeltaken en/of neemt deze in overleg over (tijdelijk en ter voorkoming van overbelasting), waardoor u minder wordt belast. Met als doel het behouden van de balans tussen mens, werk en mantelzorg. De regie blijft te allen tijde bij u.


Neem voor meer informatie contact op met mantelzorgmakelaar Nienke Boekhout. Zij is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Informatie over de mogelijkheden kunt u vinden op de website www.thuisinmantelzorg.nl.

E-mail: nienke@thuisinmantelzorg.nl
Telefoon: 038 - 303 30 75
Twitter: @NBoekhout

Het sociaal wijkteam

Voor hulp op het gebied van mantelzorg is het sociaal wijkteam er voor u. Naast het gesprek dat het sociaal wijkteam voert met degene aan wie u mantelzorg verleent, heeft het wijkteam ook aandacht voor u als mantelzorger. Wat heeft u nodig om het mantelzorgen vol te houden? Als u het prettig vindt, kunt u zelf een gesprek met het sociaal wijkteam aanvragen. Het sociaal wijkteam bespreekt dan samen met u uw (hulp)vraag. Wat heeft u nodig, wat kunt u zelf doen en wat kan het sociaal wijkteam voor u betekenen? Wilt u ons bellen, mailen of op een andere manier bereiken? Kijk dan op de pagina sociaal wijkteam.

Stichting mantelzorg Gaasterlân-Sleat

Voor mantelzorgondersteuning kunnen inwoners uit voormalig Gaasterlân-Sleat ook terecht bij de Stichting mantelzorg Gaasterlân-Sleat. Informatie over wat deze stichting voor u kan betekenen, kunt u vinden op de website van mantelzorg Gaasterlân-Sleat.

Wurkjouwer

De Wurkjouwer voert klussen- en zorgservice voor u uit. Een medewerker komt bij u langs om een kleine klus of dienst uit te voeren, die u (even) zelf niet zo gemakkelijk meer kunt doen.