Janita Tabak – wethouder

Janita Tabak is wethouder namens de PVDA. Zij is na wethouder Boelsma de 3e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

 • Wmo en welzijn (incl. inclusiviteit)
 • Zorg / Veiligheidshuis Fryslân
 • Kunst en Cultuur (incl. Brûsplak)
 • Monumenten en erfgoed
 • Communicatiebeleid (Inwonersparticipatie, Wikselwurk)
 • Dienstverlening (inclusief digitalisering)
 • Informatisering
 • Evenementenbeleid

Social media

De wethouder is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • lidmaatschap VNG commissie Zorg Jeugd en Onderwijs

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen OFW (Oost Flevoland Woondiensten (bezoldigd)
 • Eigenaar Janita Tabak, organisatieadvies, dagvoorzitter (bezoldigd)