Roel de Jong

Roel de Jong is wethouder namens de PvdA. Hij is na wethouder Boerland de 3e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met wethouder De Jong? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder De Jong is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Natuur / Landschap / Water (veenweidegebied)
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Jeugd
 • Kunst en Cultuur
 • Monumenten / Erfgoed / Gemeentelijke gebouwen

Projecten:

 • Invoering Omgevingswet
 • Centrumvoorzieningen Balk / Havenkwartier Balk
 • Huisvesting culturele verenigingen Joure
 • Zandwinning IJsselmeer (RvS)
 • Beleid jeugdketen

Contactwethouder

Als contactwethouder is Roel de Jong het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen:

 • Akmarijp
 • Goingarijp
 • Joure
 • Lemmer
 • Terherne
 • Terkaple

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult de wethouder de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid AVA sportbedrijf De Fryske Marren
 • Lid AB Hûs en Hiem

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid RvT RAVON
 • Bestuurslid VV Lijntrekkers