Meest gestelde vragen Oekraïnse vluchtelingen

Onze gemeente heeft drie centrale, grotere opvanglocaties: hotel Welgelegen in Harich, hotel De IJsvogel in Legemeer en Hotel De Oorsprong in Sint Nicolaasga. Op 24 maart zijn de eerste vluchtelingen in Harich gearriveerd, de andere twee locaties zijn nog in voorbereiding. Hotel De IJsvogel is zoals het nu staat op maandag 4 april klaar voor gebruik. De drie locaties bieden samen plaats aan 150 vluchtelingen.

Daarnaast inventariseert de gemeente al het aanbod dat geschikt is om grotere groepen voor langere tijd op te vangen. Op dit moment hebben we voldoende aan de drie huidige locaties, maar dit kan de komende tijd nog veranderen. 

Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren of heeft u andere woonruimte beschikbaar? U kunt zich aanmelden via de website van Takecarebnb. Meer informatie leest u ook op de website van Vluchtelingenwerk.

Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren of heeft u andere woonruimte beschikbaar? U kunt zich aanmelden via de website van Takecarebnb. Meer informatie leest u ook op de website van Vluchtelingenwerk.

Hierover is nog niets bekend. Zodra hier meer over bekend is maken we dat bekend via deze pagina.

Nee, u krijgt hier geen vergoeding voor, dit is voor eigen kosten. De vluchtelingen hebben wel recht op leefgeld, eventueel kunt u hier onderling afspraken over maken als u gastgezin bent.

Veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kijk wat u kunt doen op de website van Vluchtelingenwerk Nederland, Giro 555 of het Rode Kruis of sluit aan bij lokale initiatieven. Dat geldt ook voor het doneren van kleding of andere spullen.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij het vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van Sociaal Werk De Kear in De Fryske Marren: zij coördineren de vrijwilligerstaken rondom het opvangen van vluchtelingen in onze gemeente, zoals op de drie opvanglocaties. Meer informatie vindt u op www.vipdefryskemarren.nl of mail naar vip@sociaalwerkdekear.nl.

Daarnaast is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk te doen bij Stichting Vluchtelingenwerk of het Rode Kruis.

De regering is bezig met een regeling voor financiële hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Hoe deze regeling eruit komt te zien en welke organisatie deze regeling zal uitvoeren is nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is laten we dat op deze pagina weten.

Oekraïners mogen werken in Nederland. We weten nu nog niet precies onder welke voorwaarden. Zodra hier meer over bekend is laten we dat op deze pagina weten.

Informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van de regering, kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u tips over hoe u het beste met uw kinderen kunt praten over de situatie in Oekraïne.

De situatie in Oekraïne kan ook herinneringen aan andere oorlogen boven brengen, of zorgen dat mensen hun eigen oorlogstrauma’s herbeleven. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie.

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een ‘nieuwkomersschool’. Op dit moment is dit voor het basisonderwijs de Cocon in Balk en de Taalklas bij de Brede School Joure Zuid. Voor het voortgezet onderwijs gaan de leerlingen naar Caleido in Lemmer. Uitgangspunt is dat leerlingen dichtbij hun woonlocatie naar school gaan. Hoe het onderwijs precies wordt vormgegeven, werken we samen met de schoolbesturen uit. Ook kijken we naar het vervoer naar de schoollocatie. Woont een leerling op meer dan 6 kilometer van een opvanglocatie (particulier of gemeentelijk) dan wordt in overleg voor leerlingenvervoer gezorgd, een bijdrage in de vervoerskosten of vervoer via openbaar vervoer. Het aanvragen en de richtlijnen van het leerlingenvervoer werken we nu uit. Binnenkort informeren we u hier verder over.
Voor jongeren vanaf 18 jaar die onderwijs willen gaan volgen, geldt dat zij dit zelf of samen met hun gastgezin moeten organiseren. U kunt contact opnemen met UAF. Deze organisatie zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. UAF behartigt hun belangen, geeft advies en biedt begeleiding en financiële steun. Zij geven aan dat het op dit moment nog onduidelijk is wat er mogelijk is voor Oekraïense studenten. Dit omdat nog besloten moet worden wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen. Het is daardoor nog niet bekend welke rechten en plichten daarbij horen. Onder welke voorwaarden ze straks mogen studeren of werken is daarom op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Het is goed om hun website www.uaf.nl/oekraine in de gaten te houden.

De regering is bezig met een regeling voor financiële hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Hoe deze regeling eruit komt te zien en welke organisatie deze regeling zal uitvoeren is nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is laten we dat op deze pagina weten.

Het CAK heeft aangegeven dat medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne volledig wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. 

Vluchtelingen hebben recht op basiszorg op het moment dat het nodig is, zoals bij medische klachten. Men kan dan terecht bij de (dichtst)bijzijnde huisarts/dokterspost. Huisartsen kunnen een vergoeding aanvragen voor de gemaakte kosten. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij het CAK subsidie kunt aanvragen. Zodra de vluchteling aan het werk gaat, kan deze zelf een zorgverzekering afsluiten.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Inwoners van Oekraïne die in onze gemeente verblijven kunnen zich in de Basisregistratie Personen (BRP) laten inschrijven als ze een ID-bewijs laten zien waaruit blijkt dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Dit hoeft geen biometrisch paspoort te zijn. Zij krijgen dan een burgerservicenummer (BSN). Dat is onder meer nodig als zij hier willen werken of gebruik willen maken van diensten van Nederlandse overheidsinstellingen. Hierdoor hebben zij recht op bepaalde voorzieningen, zoals onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs.

Bent u zelf gastgezin voor (een) Oekraïnse vluchteling(en), dan kunt u een afspraak maken voor registratie in de BRP via het aanmeldformulier vluchtelingen Oekraïne op onze website. Meer informatie over het inschrijven in de BRP is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Niet bij iedere opvanglocatie zijn huisdieren toegestaan. Daar waar het wel mag worden de dieren gecontroleerd en eventueel ingeënt tegen bijvoorbeeld hondsdolheid en kattenziekte. De inenting is gratis.

Dit is nog niet bekend. De overheid werkt eraan om dit zo snel mogelijk te regelen.
Het is belangrijk dat vluchtelingen die bij een gastgezin verblijven, zich zo snel mogelijk inschrijven in de gemeente. Vluchtelingen kunnen het leefgeld pas ontvangen als zij ingeschreven staan bij de gemeente. Dat gaat bij De Fryske Marren via het formulier aanmelden registratie BRP.

Ja, zij moeten zich op het gemeentehuis inschrijven op uw adres. We noemen dit ‘inschrijven in de Basisregistratie Personen’.  Vul daarvoor eerst het formulier in op onze website. Daarna nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor de registratie. Kijk voor meer informatie ook bij opvang en inschrijven van vluchtelingen of op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

De eerste opvang van vluchtelingen in Friesland vindt plaats in de Hoekstrahal aan het Hege Stik in Heerenveen. Heerenveen is een overstaplocatie. Hier kunnen ze zich registreren en op adem komen als dat nodig is. Ze verblijven hier maximaal twee nachten. Vanuit Heerenveen reizen vluchtelingen door naar een andere opvanglocatie waar ze voor langere tijd kunnen blijven. In gemeente De Fryske Marren zijn drie centrale opvanglocaties beschikbaar, voor in totaal 150 personen.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven zich geen zorgen te maken over hun verblijfsrecht in Nederland. Als zij in bezit zijn van een Oekraïens paspoort, dan mogen zij sowieso 180 dagen in Nederland zijn. De procedure om op langere termijn in Nederland te blijven wordt nog door de IND (immigratie- en naturalisatiedienst) uitgewerkt. Meer informatie is te vinden op de website van de IND.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen maximaal 180 dagen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. Zij hebben vooralsnog dus geen verblijfsvergunning nodig. Nederland en andere EU-landen werken aan een nieuwe regeling speciaal voor Oekraïners. Dan wordt ook meer duidelijk over bijvoorbeeld onderdak, het recht op zorg en regels over werken of studeren. Oekraïense vluchtelingen hoeven zich tot die tijd geen zorgen te maken over hun recht op verblijf in Nederland. Kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor meer informatie.

Vluchtelingen hebben recht op basiszorg op het moment dat het nodig is, zoals bij medische klachten. Men kan dan terecht bij de (dichtst)bijzijnde huisarts/dokterspost. Huisartsen kunnen een vergoeding aanvragen voor de gemaakte kosten. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij het CAK subsidie kunt aanvragen. Zodra men veranderen in: de vluchteling aan het werk gaat, kan men veranderen in deze zelf een zorgverzekering afsluiten.