De minister van Economische Zaken en Klimaat stemt in met het winningsplan Oldelamer. In het zogenaamde instemmingsbesluit wordt ingestemd om de productie uit het gasveld Oldelamer te herstarten. Het gaat daarbij om een gaswinning in de ondergrond van de oostkant van het Tsjûkemar. Er zal tot en met 31 december 2039 gewonnen worden. Het instemmingsbesluit inclusief de Nota van Antwoord ligt van 18 augustus tot en met 28 september 2020 ter inzage.

Instemmingsbesluit ter inzage tot en met 28 september

Alle stukken, waaronder het instemmingsbesluit en het winningsplan, zijn digitaal in te zien via https://mijnbouwvergunningen.nl/oldelamer. Op het gemeentehuis in Joure zijn de stukken ook op papier in te zien. Tegen het besluit is beroep bij de Raad van State mogelijk.

Zoals bekend is de gemeente tegen elke vorm van gaswinning. Eerder adviseerden we het ministerie dan ook om niet in te stemmen met deze gaswinning en dienden we een zienswijze in op het ontwerp instemmingsbesluit. Op dit moment bestuderen we samen met onze adviseurs het instemmingsbesluit en overwegen onze vervolgstappen.

Plattegrond van gasveld Oldelamer

Meer informatie: