Waarden en acties

Het afgelopen jaar spraken we met honderden inwoners, ondernemers en instellingen over wat u van waarde vindt in onze gemeente. Maar ook waar u vindt dat er actie ondernomen moet worden. Alle reacties zijn inbreng voor de Omgevingsvisie De Fryske Marren. In de Omgevingsvisie leggen we samen met u vast wat we belangrijk vinden over leefbaarheid en de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om stenen, maar ook om mensen.

Waarden in een ID-kaart

De waarden die het afgelopen jaar zijn ingebracht zijn verwerkt tot een ID-kaart; een kaart die gaat over de identiteit/het karakter van de gemeente en de deelgebieden daarbinnen.

De ID-kaart is een belangrijke basis voor de afweging van planinitiatieven. Een planinitiatief heeft kans van slagen als het aansluit bij het karakter van een gebied en het liefst de identiteit van dat gebied nog verder versterkt. Bij de ID kaart is een legenda toegevoegd die de waarden bij de deelgebieden toelicht. Heeft u aanvullingen of opmerkingen over de genoemde waarden, geef dan uw reactie.

De gemeente verzamelde beelden van goede en slechte voorbeelden. Dit zijn voorbeelden van initiatieven die goed, minder goed of niet aansluiten op het karakter van een kern of gebied. Op de open thema-avonden in oktober 2017 zijn de beelden voorgelegd. Dit was een goede basis voor een gesprek over wat nu wel en niet passend is. In de presentaties ziet u welke beelden voorgelegd zijn en hoe er in grote lijnen over werd gedacht.

Acties geprioriteerd

Daarnaast zijn alle acties die zijn ingebracht bekeken en gebundeld tot 17 actiepunten die in de Omgevingsvisie zullen worden uitgewerkt. De 17 acties vormen de agenda van de omgevingsvisie. Deze acties zullen een plek krijgen in het uitvoeringsplan van de omgevingsvisie. De rol van de overheid kan daarbij verschillen omdat vaak sprake zal zijn van samenwerking. U kunt de 17 acties onderaan deze tekst downloaden.  

Om een goed beeld te krijgen van de zaken die bewoners en belangstellenden het meest belangrijk vinden is op de open thema-avonden in oktober 2017 aan de aanwezigen gevraagd wat zij de 5 belangrijkste acties vinden. De voorkeuren op de verschillende thema-avonden kunt u nalezen in de presentaties.

Top