Elke begraafplaats heeft een eigen unieke uitstraling. De begraafplaats Sloten heeft zo een unieke uitstraling met zijn bastionachtig karakter. Dit willen we zoveel mogelijk behouden. De huidige staat van de begraafplaats voldoet helaas niet langer aan het gewenste niveau. Daarom starten we begin november met het groot onderhoud op de begraafplaats in Sloten. De asfalteerwerkzaamheden duren ongeveer twee á drie dagen. In de periode dat we aan het werk zijn is de begraafplaats gewoon open. We doen ons uiterste best om eventuele hinder voor bezoekers te beperken, maar kunnen dit niet volledig voorkomen. Het asfalteren van de paden op de begraafplaats in Sloten begint op donderdag 11 november 2021. De dagen ervoor worden dan voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Het omvormen van de kleine paadjes tot graspaden start januari 2022, afhankelijk van de weersomstandigheden. Als alles volgens plan gaat, hopen we de werkzaamheden eind maart 2022 af te ronden.

Over de werkzaamheden

Tijdens het onderhoud voeren wij diverse werkzaamheden uit:

  • Luchtfoto van de begraafplaats in Sloten. Ingetekende lijnen markeren de paden die aangepast gaan worden.
    De hoofdpaden worden voorzien van asfalt met een laag schelpen. Zo lijkt het een schelpenpad, maar heeft het de functionaliteit van een asfaltpad. De aanpassingen zorgen ervoor dat de paden droger, schoner en vrij van onkruid blijven.
  • Het gedeelte in het midden gaan we opnieuw bestraten.
  • De tussenpaden worden graspaden. Op andere begraafplaatsen in de gemeente hebben we dit ook toegepast (o.a. de begraafplaatsen in Lemmer en Harich). Uit ervaring weten we dat dit functioneel is en niet drassig wordt. Daardoor - en doordat we hoogteverschillen gelijk hebben gemaakt - is het beter toegankelijk voor bezoekers. Bovendien zijn graspaden goed te belopen en zelfs voor mindervaliden blijkt dit goed begaanbaar te zijn.

Graspaden op begraafplaatsen

Gemeenten mogen sinds 2016 geen gebruik meer maken van onkruidbestrijdingsmiddelen om de verschillende paden en verhardingen op onze begraafplaatsen toonbaar te houden. Daarom hebben we in de gemeente al meerdere tussenpaden op begraafplaatsen veranderd in graspaden. Dit voldoet goed en zorgt ervoor dat de aanblik op de begraafplaats netter wordt.

Heeft u vragen?

Bel voor meer informatie met Piet Visser, coördinator ruimtelijk beheer, via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag via  ons contactformulier.