Ondernemen

Joure centrum

De Fryske Marren hecht veel waarde aan de ruim 5.000 bedrijven die de gemeente rijk is. Bedrijven die vooral tot het Midden- en Kleinbedrijf behoren. Onze medewerkers van economische zaken hebben veel contacten met de ondernemersverenigingen, belangenverenigingen en individuele bedrijven.