Bedrijventerrein De Ekers in Joure (14-08-2020)

Op bedrijventerrein De Ekers zijn nog mogelijkheden voor nieuwe bedrijven.

Bekijk beschikbare kavels


In de bijlage Kavels De Ekers vindt u een overzicht van het terrein, met daarop aangegeven de grond die nog niet verkocht of in optie is. Indicatief zijn percelen ingetekend. De te verkopen percelen liggen nog niet vast. In overleg met u kunnen we de grootte van het perceel vaststellen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionarissen.

Verkoopprijzen

De verkoopprijs voor het terrein is vastgesteld door de gemeenteraad. De verkoopprijs bedraagt € 58,- per m2 excl. btw.

Te downloaden: