De Burde in Bakhuizen (08-04-2020)

Op bedrijventerrein De Burde zijn nog mogelijkheden voor nieuwe bedrijven.

Bekijk beschikbare kavels


In de bijlage Kavels De Burde vindt u een overzicht van het terrein In het pdf bestand ziet u een overzicht van het terrein, met daarop aangegeven de grond die nog niet verkocht of in optie is. Indicatief zijn percelen ingetekend. De te verkopen percelen liggen nog niet vast. In overleg met u kunnen we de grootte van het perceel vaststellen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionarissen.

Verkoopprijzen

De verkoopprijzen voor het terrein zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Locatie op bedrijventerrein De Burde - € 42,00 per m² excl. btw. .

Te downloaden: