Belastingsoorten

Een overzicht van de meest voorkomende gemeentelijke belastingen. De hoogte van uw belasting kunt u terugvinden op uw belastingaanslag.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

 • Forensenbelasting

  U woont in een andere gemeente, maar heeft een tweede woning of stacaravan in De Fryske Marren. Kunt u uw tweede woning of stacaravan meer dan negentig dagen per jaar zelf gebruiken? Dan moet u forensenbelasting betalen. U maakt namelijk gebruik van de voorzieningen van de gemeente.

 • Liggelden

  De Fryske Marren ligt in een waterrijk gebied. Daardoor zijn er ook veel ligplaatsen voor boten aan openbaar vaarwater. Voor het gebruik van deze ligplaatsen moet liggelden betaald worden. De liggelden worden op verschillende manieren berekend, afhankelijk van de locatie.

 • Onroerendezaakbelasting

  De onroerendezaakbelasting (OZB) bestaat uit een belasting voor de eigenaar en een belasting voor de gebruiker van woningen en niet-woningen. Sinds 2006 is de belasting voor de gebruikers van woningen komen te vervallen. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt de gebruikersbelasting nog wel.

 • Precariobelasting

  Wanneer u als ondernemer gebruik maakt van openbare gemeentegrond voor bijvoorbeeld een terras of winkeluitstalling, betaalt u precariobelasting.

 • Reinigingsrecht

  Reinigingsrechten worden betaald door ondernemers die gebruik maken van de afvalinzameling van de gemeente in plaats van een commerciële partij. 

 • Rioolheffing

  De rioolheffing is een gemeentelijke belasting voor iedereen die gebruik maakt van het gemeentelijk riool of hemelwater en/of afvalwater afvoert. U hoeft dus niet perse een rioolaansluiting te hebben.

 • Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting

  Toeristenbelasting is een belasting voor aanbieders van slaapplekken in de gemeente. De verhuurder mag deze belasting doorberekenen aan de huurder/bezoeker/gast.