Precariobelasting/rechten (08-01-2019)

Heeft u gemeentegrond in gebruik voor een terras of een standplaats dan betaalt u precariobelasting (precariorechten). De hoogte van de belasting is afhankelijk van het ingenomen oppervlak en de duur van ingebruikname.

Tarieven precariobelasting terrassen 2019

In de hele gemeente bedraagt de precariobelasting voor terrassen € 27,50 per vierkante meter.

Tarieven precariobelasting standplaatsen 2019

Op een locatie in de plaats Balk, Lemmer en Joure per ingenomen oppervlakte van 10 m2.

Aantal dagen Tarief
1 dag per week   € 80,-
2 dagen per week € 160,-
3 dagen per week € 240,-
4 dagen of meer € 320,-

Op een locatie in de overige plaatsen in onze gemeente per ingenomen oppervlakte van 10 m2.

Aantal dagen Tarief
1 dag per week   € 60,-
2 dagen per week € 120,-
3 dagen per week € 180,-
4 dagen of meer € 240,-

Verordening precario

Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan vermeld in de verordening precariorechten 2019 en verordening precariobelasting 2019 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.