Rioolheffing (02-01-2019)

U betaalt rioolheffing als u water van uw perceel (pand) kunt afvoeren op de gemeentelijke riolering. De riolering bestaat uit rioolbuizen voor afvoer van afval- en/of regenwater. Ook kan regenwater afgevoerd worden via een watergang in beheer en onderhoud van de gemeente.

Tarieven rioolheffing

Rioolheffing wordt ook geheven als u geen rioolaansluiting heeft, maar wel hemelwater en/of afvalwater afvoert. De tarieven zijn gebaseerd op ‘normaal’ gemiddeld gebruik. Bij 200 m3 water of meer betaalt u extra. Het waterverbruik ontvangt de gemeente van uw waterleidingbedrijf (Vitens).

2019
Een persoon € 114,-
Meerdere personen € 198,-
Recreatief gebruik € 114,-
Zonder aansluiting op rioolbuis €   54,-
Bedrijfsmatig gebruik € 108,-
Extra heffing bij 200 m3 waterafvoer €   90,-
  • Voert u meer dan 10.000 m3 water af per jaar, dan wordt het tarief per 100 m3 lager, de exacte bedragen staan in de verordening rioolheffing 2019.
  • Peildatum voor het aantal bewoners is 1 januari.

Verordening rioolheffing

Deze pagina is een samenvatting van de verordening rioolheffing 2019 zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad. Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan in die verordening.

Misschien zocht u: