Beschermde bomenlijst

Er is in 2016 een bomenlijst opgesteld met monumentale en waardevolle bomen. De bomen die op deze bomenlijst staan zijn beschermd en mogen alleen met een ontheffing worden gekapt. Alle overige bomen die niet op de bomenlijst staan mogen zonder vergunning of ontheffing worden gekapt. Het kappen van bomen regelt u met de omgevingsvergunning.

Misschien zocht u: