Bezwaar

Als u door een beslissing van een bestuursorgaan persoonlijk in uw belang wordt getroffen, kunt u bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat die beslissing heeft genomen.

Bezwaren op het gebied van gemeentelijke belastingen kennen een afwijkende procedure, beschreven op de pagina bezwaar op belastingaanslag.

  • Bezwaar maken

    U wilt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Bezwaar gemaakt, en dan

    U heeft een bezwaar ingediend, maar wat nu? Op deze pagina vindt u informatie over het verloop van de bezwaarprocedure nadat u bezwaar hebt ingediend.

  • Commissie voor de bezwaarschriften

    De commissie onderzoekt aan de hand van uw bezwaarschrift of de regels correct zijn toegepast en of de verschillende, bij de beslissing betrokken belangen, op een juiste wijze zijn afgewogen.

  • Bezwaar op belastingaanslag