Bijstand & uitkering

Bij een uitkering horen rechten en plichten. U gaat bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kan verdienen. Op deze pagina vindt u mogelijkheden en de voorwaarden die bij een uitkering horen en hoe u in aanmerking komt.

Wat zijn uw rechten en plichten?

Voor het aanvragen en/of ontvangen van een uitkering hebben we een digitale brochure gemaakt. In de brochure “Werk boven uitkering” leest u de belangrijkste informatie over alles wat met uitkeringen te maken heeft. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigriniaans.

Waar heeft u recht op?

Met het programma bereken uw recht gaat u snel en gemakkelijk na of u recht heeft op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Op de website van Nibud berekent u of u recht heeft op landelijke regelingen, zoals huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen?

Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Of u dat krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie.

Fraude doorgeven

Denkt u dat iemand in uw omgeving ten onrechte of te veel pensioen of uitkering ontvangt? Geef het aan ons door. Dit kan anoniem, maar u kunt uw gegevens ook achterlaten, zodat wij u kunnen bellen voor meer informatie.

 • AV Frieso (collectieve zorgverzekering)

  AV Frieso is een basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van De Fryske Marren en de Friesland Zorgverzekeraar. De zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U profiteert bij deze voordelige zorgverzekering van een collectiviteitskorting. Dit is een premiekorting van 6% op de basisverzekering en een korting van 7% op aanvullende verzekeringen. Daarnaast betaalt de gemeente een bijdrage in de premie.

 • Bijstand

  Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Ook wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen hebt.

 • Bijzondere bijstand

  Staat u onverwacht voor kosten en hebt u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Kunt u de kosten niet op een andere manier betalen of ergens anders vergoed krijgen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand van de gemeente krijgen.

 • Minimaregeling en kindpakket

  Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen meedoet in de samenleving, heeft u hiervoor recht op een toeslag.

 • Fraude doorgeven

  Denkt u dat iemand in uw omgeving ten onrechte of te veel pensioen of uitkering ontvangt? Geef het aan ons door. Dit kan anoniem, maar u kunt uw gegevens ook achterlaten, zodat wij u kunnen bellen voor meer informatie.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is in de plaats gekomen voor de langdurigheidstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een toeslag op de uitkering.

 • Individuele studietoeslag

  De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

 • IOAW-uitkering aanvragen

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een uitkering voor werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor oudere zelfstandigen die hun zelfstandig beroep moeten stoppen omdat inkomsten onvoldoende zijn.

 • Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

  Het uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders en Rijksoverheid. Heeft u een uitkering en zit u in een traject naar werk, dan kunt u van de gemeente misschien een vergoeding ontvangen.

 • Voor Elkaar Pas (VEP)

  Werkt u via de Wurkjouwer, Pastiel of Duomeren of volgt u een inburgeringscursus? Dan heeft u recht op de Voor Elkaar Pas (VEP). Dit is een OV-chipkaart voor het openbaar vervoer. De VEP ontvangt u in plaats van de reiskostenvergoeding die u nu ontvangt van de gemeente.