Bomen kappen of snoeien

Een boom in uw tuin is een waardevol bezit, maar misschien voor uw buren wel een doorn in het oog. Wat zijn de regels waaraan u en uw buren zich moeten houden bij het kappen of snoeien?

Wilt u een boom kappen?

We hebben een bomenlijst opgesteld met monumentale en waardevolle bomen. De bomen op deze bomenlijst zijn beschermd en mogen alleen met een ontheffing worden gekapt. Het aanvragen van een vergunning voor het kappen van deze bomen regelt u in een omgevingsvergunning.

Staat de boom niet op de bomenlijst?

Alle eigen bomen, die niet op de bomenlijst staan, kapt u zonder melding, vergunning of ontheffing. Staat een boom op of vlakbij de erfgrens? Dan is het goed om het kappen of snoeien in samenspraak met uw buren te doen.

Wie is de eigenaar van de boom?

In de meeste gevallen is de eigenaar van de grond ook de eigenaar van de boom. Staat een boom of heg op de erfgrens? Dan zijn beide buren in principe mede-eigenaar. Dat betekent dat de ene eigenaar zonder toestemming van de andere eigenaar niets aan de beplanting mag doen. Zonder de toestemming kan de bestaande situatie niet wijzigen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Bomenstichting.

Bomen bij de erfgrens

Beide buren zijn in principe mede-eigenaar van een boom of heg wanneer deze bovenop de erfgrens staat. Buren hebben het recht om u te vragen om een boom te verwijderen als:

  • de boom binnen twee meter van de erfgrens staat;
  • heesters en heggen binnen een halve meter van de erfgrens staan.

De afstand van twee meter geldt vaak niet voor bomen in openbaar eigendom omdat deze een algemeen doel dienen. Meer informatie hierover op de website van de Bomenstichting.

Overhangende takken en doorschietende wortels

Buren hebben het recht de eigenaar van de boom te vragen om overhangende takken van een boom te verwijderen. Doet de eigenaar dit na een schriftelijke aanmaning en een redelijke termijn niet? Dan mogen de buren de overhangende takken, vanaf eigen terrein, zelf verwijderen. Hierbij mag de boom niet dusdanig ontsierd worden waardoor de originele vorm vervalt of waardoor het voortbestaan van de boom wordt bedreigd. De eigenaar van de boom kan u daarvoor aansprakelijk stellen. Ook vervalt het recht van snoei na een gedoog periode van 20 jaar. Meer informatie hierover op de website van de Bomenstichting.

Misschien zocht u: