CO2-prestatieladder

Wij hebben ons als doel gesteld om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen. De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee wij inzicht krijgen in onze CO2-uitstoot. Door inzicht te krijgen kunnen we concrete maatregelen en doelen stellen om ons doel te bereiken.

Hoe staan we ervoor?

Onze CO2-uitstoot is op basis van de volgende zaken in kaart gebracht:

  • Wagenpark
  • Openbare verlichting
  • Vastgoed
  • Gemeentelijke huisvesting

De CO2-uitstoot berekenen we met een CO2-footprint. Hiervoor brengen we het verbruik van de energiestromen in kaart (bekijk hiervoor de tabel energiestromen).

prestatieoverzicht

(tabel: energiestromen)

Waar willen we naartoe?

De CO2-uitstoot van De Fryske Marren was in 2018 2.079 ton CO2. Voor ons is dit een goede nulmeting en basisjaar voor de maatregelen die we de komende jaren gaan nemen. Er zijn 5 prestatieniveaus. Om op prestatieniveau 5 te komen is ons eerste doel om ons te laten certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Niveaus in de CO2-Prestatieladder:

  • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen.
  • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil om te reduceren.
  • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen.
  • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten.
  • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen.

Hoe willen we dit bereiken?

Zoals in de tabel energiestromen is te zien zijn het elektra- en gasverbruik onze grootste vervuilers. De focus van onze maatregelen ligt hier dan ook op. Op dit moment werken wij concrete doelstellingen uit om de CO2-uitstoot te verminderen en daardoor te stijgen op de CO2-prestatieladder.