Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema in De Fryske Marren. Voor de gemeentelijke organisatie, maar ook voor de inwoners en ondernemers uit de gemeente.

Vijf ambities

De duurzaamheidsvisie bestaat in hoofdlijnen uit vijf ambities.

Iconen van de vijf ambities

De vijf ambities komen uit de Duurzaamheidsvisie 2030. Deze visie is vastgesteld op 31 oktober 2012 door de gemeenteraden van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân.

Tûk Wenjen

Tûk Wenjen is het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren. Wij helpen woningeigenaren in de gemeente bij het energiezuiniger maken en (verder) verduurzamen van hun woning. Lees alles over Tûk Wenjen op www.tukwenjen.nl.

Meer weten over duurzaamheid in De Fryske Marren

Op www.defryskemarren.nl/duurzaam hebben we veel meer informatie over onze duurzaamheidsvisie geplaatst. Naast een toelichting op de vijf ambities, kunt u ook zien wat er al in onze gemeente gebeurt. En wat u zelf kunt doen!