Duurzaamheid

Gemeente De Fryske Marren kan in de toekomst meer zelf in eigen energie behoefte voorzien. Dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders zoals omschreven in de duurzaamheidsvisie 2013-2030.

Wat zijn de speerpunten van de duurzaamheidsvisie?

  • Voor de energievoorziening onafhankelijk worden van fossiele energiebronnen.
  • Een robuust watersysteem dat schoon, veilig en voldoende is.
  • Duurzaam grondstoffen-/ en materiaalgebruik.
  • Zowel biodiversiteit als de hoeveelheid groen en natuur laten toenemen.
  • Elk dorp of kern actief op gebied van duurzaamheid.

Om de resultaten te boeken is samenwerken een belangrijke voorwaarde. Collectieve netwerken of structuren zijn nodig om voldoende wil en draagvlak te creëren om de verandering vorm te kunnen geven. Het gemeentebestuur nodigt met de duurzaamheidsvisie iedereen uit om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige gemeente.

Energiebesparingsproject Tûk Wenjen

Een uitwerking van de duurzaamheidsvisie is het energiebesparingsproject Tûk Wenjen. In dit project helpen wij woningeigenaren in de gemeente bij het energiezuiniger maken en verduurzamen van hun woning. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd vanuit de milieu regelgeving om energiebesparende maatregelen toe te passen in hun bedrijfsvoering.